minor duplo camac lelevador per als professionals de la bastida

El Minor Duplo és un elevador imprescindible per als professionals de la bastida tubular, per agilitzar els muntatges i incrementar la rendibilitat dels seus projectes.

MINOR DUPLO CAMAC, l'elevador per als professionals de la bastida

MINOR DUPLO CAMAC, l'elevador per als professionals de la bastida

El Minor Duplo és un elevador a cable amb doble velocitat, destinat als professionals del muntatge de bastida tubular. La doble velocitat de 20 i 40m/min proporciona una arrencada suau, amb una posterior acceleració que permet una ràpida elevació dels elements de bastida, reduint el temps de muntatge.

Aquest elevador, dissenyat i fabricat per CAMAC, és una eina imprescindible per millorar el rendiment de cada grup de muntadors de bastida tubular. La seva capacitat és de 80kg i la longitud del cable d'acer és de 70m. Disposa de finals de carrera inferior i superior integrats al grup motriu.

La nova versió d'aquest elevador inclou un braç-reenviament superior amb cinc posicions de bloqueig horitzontal. Les politges d'extracció ràpida faciliten el pas del cable d'acer i els canvis de posició. Igualment, ve proveït d'un element d'elevació amb tres ganxos, en què es col·loquen els elements de la bastida a elevar.

Com a opcional, té un sistema de doble botonera de comandament, per situar-ne una a la part inferior de la bastida i l'altra a la part superior. Això permet que tant els operaris a la base com els que estan treballant en alçada puguin maniobrar l'elevador, evitant els temps d'espera.

En definitiva, el Minor Duplo és un elevador imprescindible per als professionals de la bastida tubular, per agilitzar els muntatges i incrementar la rendibilitat dels seus projectes.

Comparteix